De Hollandsche Molen neemt subsidieregeling draaipremie over van Provincie Zeeland

Tellerstanden 2023 doorgeven

Amsterdam – 14 februari 2024

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland heeft besloten de subsidieregeling ‘Draaipremie molens Zeeland’ uit te besteden aan De Hollandsche Molen. Eigenaren van Zeeuwse molens kunnen in het vervolg het aantal omwentelingen per jaar doorgeven aan de landelijke belangenbehartiger van molens. Op basis van de verzamelde gegevens stelt De Hollandsche Molen de draaipremie per molen vast en keert deze uit. De middelen blijven afkomstig van de Provincie.

De provincie Zeeland kent al jaren de draaipremie ter bevordering van het draaien van molens. Naast waardering en belangstelling van het brede publiek voor draaiende wieken draagt het draaien ook bij aan het behoud van de m olen: als een molen draait, is er een molenaar aanwezig die zicht heeft op de staat van onderhoud van de molen. Bovendien houdt het draaien het gaande werk (de bewegende delen) van de molen in conditie.

Tellerstanden 2023 doorgeven
Bron: Vereniging De Hollandsche Molen

Efficiëntie
Uit oogpunt van efficiëntie heeft de Provincie gezocht naar een betere wijze om het doel van de regeling te bereiken. Het Molenfonds van De Hollandsche Molen biedt daarvoor een administratieve organisatie die is ingericht op het uitvoeren van regelingen ten behoeve van molens. “De Provincie Zeeland is de eerste overheidsinstelling die de monitoring en uitbetaling van draaipremies aan ons uitbesteedt,” zegt directeur-bestuurder Nicole Bakker van De Hollandsche Molen. “Wij hopen in de toekomst ook in andere provincies ondersteuning te kunnen bieden bij de administratie van draaipremies.”

De jaarlijkse bijdrage ligt tussen de € 100 en € 2.000 per molen. Molens in eigendom van gemeenten zi jn hiervoor uitgesloten. De nieuwe werkwijze is van toepassing op circa 35 molens in de provincie Zeeland. Zij kunnen vóór 29 februari 2024 het aantal omwentelingen in 2023 doorgeven via een formulier op Molens.nl.

Over De Hollandsche Molen
De Hollandsche Molen zet zich al een eeuw lang in voor het behoud van monumentale wind- en watermolens in ons land. Daardoor telt Nederland nog steeds zo’n 1.200 molens. Molens die schitteren in het landschap, het dorp of de stad en die je vaak ook kunt bezoeken. Duizenden vrijwilligers zorgen ervoor dat de molens ook daadwerkelijk kunnen draaien en malen. In 2023 ontving de vereniging het predicaat Koninklijk.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Nicole Bakker, directeur-bestuurder:

Telefoon 06 – 41 79 96 66 | E-mail n.bakker@molens.nl
De Hollandsche Molen, Zeeburgerdijk 139, 1095 AA Amsterdam
Molens.nl

Cookies 🍪

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.